Over ons

Het Nationaal Programma Samen Nieuw-West is een samenwerking van overheid, (maatschappelijke) organisaties en bewoners in en betrokken bij Amsterdam Nieuw-West.

Over ons

Het programma is opgericht om de toekomst van de huidige en toekomstige bewoners te verbeteren op het gebied van wonen, werk, veiligheid en kansen voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Met inmiddels al meer dan 65 partners bouwen we de komende 20 jaar aan de toekomst van stadsdeel Amsterdam Nieuw-West. En het aantal partners blijft groeien, want elke partij of bewoner die graag wil en kan bijdragen, mag aansluiten. Meedoen? Lees hier meer.

Waarom dit programma?

De plek waar je wordt geboren en opgroeit, heeft invloed op de kansen die je in het leven krijgt. De kansen verschillen zelfs per wijk of stadsdeel. Jongeren uit Amsterdam Nieuw-West groeien vaker op in een omgeving met armoede, criminaliteit, discriminatie en kansenongelijkheid dan jongeren uit de rest van Amsterdam. En dat hoort niet. Met het Nationaal Programma Samen Nieuw-West willen we dit met een andere aanpak doorbreken. Bekijk de analyse van Nieuw-West uit 2022.

Een andere aanpak

Als we doen wat we altijd deden, krijgen we wat we altijd kregen. Daarom moet het anders. Om de problemen écht aan te pakken, is een aanpak voor de lange termijn nodig. Dus doen we dit voor ten minste 20 jaar. Maar niemand weet de échte oplossing, daar zijn we eerlijk over. Samen leren, proberen, experimenteren en ontdekken we wat werkt en wat niet. Daarbij kijken we verder dan de bestaande regels en systemen. In alles wat we doen staan de bewoners van Amsterdam Nieuw-West centraal en investeren we ongelijk in gelijke kansen.

Het Nationaal Programma Samen Nieuw-West is geen programma van de gemeente

In Amsterdam Nieuw-West spelen al jaren veel zaken waarvan het tot nu toe lastig gebleken is om ze op te lossen. Die problemen zijn van ons allemaal. Daarom werken we samen in een groeiende alliantie van overheden, (maatschappelijke) organisaties en bewoners in Amsterdam Nieuw-West. Samen staan we achter de gedeelde waarden, doelen en uitdagingen die in het ondertekende convenant zijn beschreven. Samen gaan we anders denken en doen: doen wat nog niet eerder gelukt is.

De alliantie

Alle partijen die meebouwen aan een betere toekomst van Amsterdam Nieuw-West noemen we de alliantie. De alliantie bestaat op dit moment uit meer dan 65 partijen waaronder: bewonersorganisaties, woningcorporaties, politie, openbaar ministerie, welzijnsorganisaties, ondernemersverenigingen, scholengroepen, de Rijksoverheid en de gemeente. De alliantie blijft groeien, er komen regelmatig partijen bij. Dit zijn overheden, (maatschappelijke) organisaties en bewonersorganisaties. Bekijk alle alliantiepartners van het Nationaal Programma Samen Nieuw-West.

Het convenant

In maart 2023 ondertekenden we het convenant ‘Wij zijn Samen Nieuw-West’. Het convenant is tot stand gekomen doordat we met honderden bewoners, ondernemers en mensen die in of voor Amsterdam Nieuw-West werken, in grote en kleine bijeenkomsten intensief met elkaar hebben gesproken. Samen is benoemd wat er op lange termijn nodig is: hoe vinden we in Amsterdam Nieuw-West dat democratie, veiligheid, wonen, leefomgeving, werk, bestaanszekerheid en opgroeien eruit zouden moeten zien? Welke gezamenlijke waarden liggen daaronder? Voor elk thema is dat beschreven. Daaruit is de analyse (hoe is het nu) voortgekomen en de opgaven (wat er nodig is om te komen tot de gewenste situatie). Bekijk het convenant ‘Wij zijn Samen Nieuw-West’.

Vijf thema’s

De alliantie werkt aan de vijf gekozen thema’s. Voor elk thema zijn een aantal opgaven beschreven in het convenant. Dit zijn de maatschappelijke vraagstukken waar we de komende 20 jaar met elkaar aan gaan werken. De thema’s zijn allemaal even belangrijk en hebben met elkaar te maken:

Natuurlijk zijn er nog veel meer thema’s belangrijk voor Amsterdam Nieuw-West, zoals duurzaamheid, cultuur en gezondheid. Hier werken we ook aan.

Opgaveteams

Aan elk thema werkt een team van mensen: het opgaveteam. Dit team werkt aan de opgaven (maatschappelijke vraagstukken) die in het convenant beschreven staan. Bijvoorbeeld: bij het kernthema ‘veiligheid’ is een van de opgaven: het drastisch verminderen van criminele gedragingen en de kans om in de criminaliteit te raken. Omdat we anders denken en doen, zijn deze ’teams’ ook anders. Zo verandert de samenstelling van de teams steeds. Die hangt af van de ontwikkelingen in de maatschappij en wie of wat we daarvoor nodig hebben. Vaak bestaat een opgaveteam uit een klein kernteam van voornamelijk professionals met daaromheen een aantal werkgroepen, gesprekspanels, netwerken en themabijeenkomsten enzovoorts. Bekijk de samenstelling van de opgaveteams per thema.

Het uitvoeringsprogramma

Het uitvoeringsprogramma is een uitwerking van het convenant Wij Zijn Samen Nieuw-West. Afspraak is dat we iedere vier jaar een uitvoeringsprogramma opstellen. Het geeft richting aan activiteiten die de alliantie samen met betrokkenen uit Nieuw-West verder gaat invullen. Het is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de opgaveteams uit de alliantie, hun achterban in Nieuw-West, het alliantiebestuur en bewoners. Omdat het uitvoeringsprogramma omvangrijk is, bestaat het in twee vormen. Bekijk hier het Kern uitvoeringsprogramma of het Verdiepend uitvoeringsprogramma.

Het alliantiebestuur

De alliantie bestaat op dit moment al uit meer dan 65 partijen. Om dagelijkse beslissingen te nemen en het proces te bewaken, is een alliantiebestuur aangewezen. In dit bestuur zitten vertegenwoordigers van de opgaveteams (OT’s) die aan de thema’s werken. Deze personen zitten hier niet in namens de organisaties waar ze voor werken of voor hun eigen organisatiebelang. Zij zitten hierin namens het thema en de opgaven waar ze samen met alle andere alliantiepartners aan werken.

Er zitten ook anderen in het alliantiebestuur: de stadsdeelvoorzitter en een wethouder vanuit de gemeente, een vertegenwoordiger van het Rijk, de politie en een onafhankelijke wetenschapper. Ook zijn we hard bezig om een aantal onafhankelijke inwoners hieraan toe te voegen. De voorzitter van het alliantiebestuur is de burgemeester van Amsterdam, die de gehele alliantie vertegenwoordigt.

Aan wie legt de alliantie verantwoording af?

De alliantie ‘Samen Nieuw-West’ is van en voor ons allemaal. We leggen verantwoording af aan onszelf, elkaar en iedereen die in Amsterdam Nieuw-West werkt en leeft. Een aantal keer per jaar organiseren we een bijeenkomst waar alle alliantiepartners samenkomen. De aanpak is samen doen om samen te leren en samen leren door te doen. Daarvoor moeten we continu samen optrekken, samen dingen bedenken, samen fouten maken en ook samen bijsturen. Dat doen we op een inclusieve en transparante manier. Zo leggen we telkens weer verantwoording af. We rekenen op elkaar en rekenen elkaar niet af. We gaan samen op zoek naar het ‘hoe’. Als we blijven doen wat we deden, blijven we krijgen wat we kregen. En dat is niet goed genoeg.

Daarnaast hebben partijen die binnen de alliantie actief zijn ook een eigen manier om intern verantwoording af te leggen. Zo legt de gemeente verantwoording af aan de gemeenteraad; ook voor wat ze doet in de alliantie. Andere partijen hebben hun eigen belanghebbenden waaraan ze verantwoording afleggen.

Heb je vragen over het programma? Bekijk onze FAQ of neem contact met ons op

Over ons