Andere thema's >

Werk en bestaanszekerheid

Iedereen in Amsterdam Nieuw-West heeft werk dat goed betaalt. Bewoners zijn in staat om zelf in hun basisbehoeften te voorzien, zoals eten, water, huisvesting en onderwijs. Ze kunnen zich door hun werk persoonlijk ontwikkelen en contacten leggen met anderen.

Werk en bestaanszekerheid

Waarom we dit doen

Veel bewoners in Amsterdam Nieuw-West kunnen niet meekomen. Zij hebben geen werk, verdienen weinig of hebben werk maar met veel onzekerheid. Jongeren hebben moeite met het vinden van werk of een stage. De ongelijkheid met de rest van de stad groeit. Lees de analyse van Nieuw-West uit januari 2022.

Hoe we dit doen

Samen zorgen we ervoor dat alle bewoners in Nieuw-West in 2040 aan het werk zijn en voldoende inkomen hebben om in hun levensbehoeften te voorzien. Het geld dat in Amsterdam Nieuw-West wordt verdiend, blijft in Amsterdam Nieuw-West. We regelen goede werkbegeleiding voor mensen die dat willen. Ook laten we opleidingen beter aansluiten op de vraag van huidig en toekomstig werk. Om dit voor elkaar te krijgen, investeren we ongelijk in gelijke kansen.