Andere thema's >

Wonen en leefomgeving

We willen dat iedereen in Amsterdam Nieuw-West een huis en een thuis heeft. De woningen zijn goed onderhouden, betaalbaar en duurzaam. De leefomgeving is gezond waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Plekken zijn goed bereikbaar: te voet, te fiets of met het openbaar vervoer dat goed betaalbaar is.

Wonen en leefomgeving

Waarom we dit doen

De druk op de woningmarkt in Amsterdam Nieuw-West is groot. Vraag en aanbod sluiten vaak niet op elkaar aan. Ook is er onderhoud nodig aan de huizen. Sommige buurten zijn vervuild, slecht onderhouden en zorgen voor overlast. Lees de analyse van Nieuw-West uit januari 2022.

Hoe we dit doen

Door het opgaveteam dat per onderwerp kan wisselen van samenstelling werken we samen aan een gezonde, schone leefomgeving waarin iedereen welkom is en elkaar kan ontmoeten. Bewoners zijn betrokken bij renovatie, verduurzaming en vernieuwing van woningen. Het woningaanbod sluit goed aan op hun behoeften. Zo voelen ze zich thuis en worden ze gezien en gehoord.

Wat we nu gaan doen

In het schema hieronder staan de stappen die we de komende tijd concreet met elkaar zetten om onze doelen te bereiken. Een actie kan klein en heel gericht zijn, of juist breder met veel verschillende opbrengsten. Alle acties bij elkaar zorgen voor een verbeterde woon- en leefomgeving in Nieuw-West. Je leest er meer over in het uitvoeringsprogramma.

Wil je meedoen?

Lees hier meer of neem direct contact met ons op.