Andere thema's >

Wonen en leefomgeving

We willen dat iedereen in Amsterdam Nieuw-West een huis en een thuis heeft. De woningen zijn goed onderhouden, betaalbaar en duurzaam. De leefomgeving is gezond waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Plekken zijn goed bereikbaar: te voet, te fiets of met het openbaar vervoer dat goed betaalbaar is.

Wonen en leefomgeving

Waarom we dit doen

De druk op de woningmarkt in Amsterdam Nieuw-West is groot. Vraag en aanbod sluiten vaak niet op elkaar aan. Ook is er onderhoud nodig aan de huizen. Sommige buurten zijn vervuild, slecht onderhouden en zorgen voor overlast. Lees de analyse van Nieuw-West uit januari 2022.

Hoe we dit doen

Samen werken we aan een gezonde, schone leefomgeving waarin iedereen welkom is en elkaar kan ontmoeten. Bewoners zijn betrokken bij renovatie, verduurzaming en vernieuwing van woningen. Het woningaanbod sluit goed aan op hun behoeften. Zo voelen ze zich thuis en worden ze gezien en gehoord.