Andere thema's >

Kansen voor de jeugd

Alle kinderen en jongeren in Amsterdam Nieuw-West kunnen zich optimaal ontwikkelen. Zij groeien op in een veilige, gezonde omgeving met liefde en aandacht. Vanaf jongs af aan worden ze goed ondersteund door hun omgeving en in het onderwijs. Ze krijgen de kans om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Kansen voor de jeugd

Waarom we dit doen

Niet ieder kind dat geboren wordt in Amsterdam Nieuw-West heeft dezelfde kansen als kinderen uit andere delen van de stad. Soms groeien kinderen op in een omgeving waar stress is door zorgen over schulden, werkloosheid, huiselijk geweld, of criminaliteit van familieleden. Ook heeft niet ieder kind toegang tot sport- en cultuuractiviteiten of huiswerkbegeleiding. Dit staat een goede ontwikkeling in de weg. Lees de analyse van Nieuw-West uit januari 2022.

Hoe we dit doen

Samen zorgen we dat kinderen in Amsterdam Nieuw-West opgroeien in een fijne, veilige omgeving waarin ze kunnen leren en ontdekken. De nadruk ligt op samenwerking tussen diverse partijen en het luisteren naar jongeren zelf om hen zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden in hun ontwikkeling. We stimuleren gezonde voeding, beweging, goed onderwijs en ontmoetingen met anderen.