Andere thema's >

Kansen voor de jeugd

Alle kinderen en jongeren in Amsterdam Nieuw-West kunnen zich optimaal ontwikkelen. Zij groeien op in een veilige, gezonde omgeving met liefde en aandacht. Vanaf jongs af aan worden ze goed ondersteund door hun omgeving en in het onderwijs. Ze krijgen de kans om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Kansen voor de jeugd

Waarom we dit doen

Niet ieder kind dat geboren wordt in Amsterdam Nieuw-West heeft dezelfde kansen als kinderen uit andere delen van de stad. Soms groeien kinderen op in een omgeving waar stress is door zorgen over schulden, werkloosheid, huiselijk geweld, of criminaliteit van familieleden. Ook heeft niet ieder kind toegang tot sport, cultuur of huiswerkbegeleiding. Dit staat een goede ontwikkeling in de weg. Lees de analyse van Nieuw-West uit januari 2022.

Hoe we dit doen

Samen zorgen we dat kinderen in Amsterdam Nieuw-West opgroeien in een fijne, veilige omgeving waarin ze kunnen leren en ontdekken. Door te werken met een opgaveteam, dat per onderwerp kan wisselen van samenstelling zorgen we dat diverse partijen met elkaar gaan samenwerken. We luisteren naar jongeren en ondersteunen en begeleiden hen zo goed mogelijk in hun ontwikkeling. We stimuleren gezonde voeding, beweging, goed onderwijs en ontmoetingen met anderen.

Samenstelling opgaveteam Kansen voor de jeugd

Wat we nu gaan doen

In het schema hieronder staan de stappen die we de komende tijd concreet met elkaar zetten om onze doelen te bereiken. Een actie kan klein en heel gericht zijn, of juist breder met veel verschillende opbrengsten. Alle acties bij elkaar verbeteren de kansen voor de jeugd in Nieuw-West. Je leest er meer over in het uitvoeringsprogramma.

Wil je meedoen?

Lees hier meer of neem direct contact met ons op.