Meedoen

Iedereen is welkom om mee te doen. We vinden het heel belangrijk en hard nodig dat iedereen kan meedenken en meepraten. Daarom willen we niet meer aan de klassieke vormen van inspraak doen. We zijn ambitieuzer dan dat. Eerlijk gezegd weten we nog niet precies hoe dat moet: het is een ontdekkingstocht.

Bewoners

We willen dat bewoners in Amsterdam Nieuw-West zelf zeggenschap en verantwoordelijkheid hebben over hun leefwereld. Dat is een van onze kernthema’s. Nu al doen bewoners op verschillende manieren mee. Bijvoorbeeld door deelname aan de georganiseerde gesprekken van een opgaveteam (OT) dat werkt aan een kernthema. Een OT is vaak een klein kernteam van voornamelijk professionals. Daaromheen zijn er meestal een aantal werkgroepen, gesprekspanels, netwerken en themabijeenkomsten waar bewoners aan kunnen deelnemen. Dat kan op een vaste basis, maar ook flexibel.

Alliantiepartners

Alliantiepartners verbinden zich expliciet aan de gezamenlijke waarden, ambities en opgaven zoals die beschreven staan in het convenant. Wie het convenant ondertekent, is een alliantiepartner die zich voor de komende 20 jaar wil inzetten en ook echt de daad bij het woord wil voegen. Belangrijk is de drijfveer om echt samen het verschil te kunnen én te gaan maken. Zo zorgen we voor een betere toekomst voor de huidige én toekomstige bewoners en ondernemers van Amsterdam Nieuw-West.

Ik wil mij aansluiten als partner, hoe doe ik dat?

Neem contact met ons op en vertel aan welk thema of welke thema’s je kunt en wilt bijdragen en hoe. Daarna plannen we een gesprek om elkaar te leren kennen en te kijken hoe we kunnen gaan samenwerken binnen het Nationaal Programma Samen Nieuw-West.

Info en contact

Wat is er nodig? Wat moet er wel en wat juist niet gebeuren? We zijn nu druk bezig met de organisatie hiervan. Wil je nu al contact met ons of heb je goede ideeën? Neem contact met ons op.

Contact opnemen