Andere thema's >

Veiligheid

Iedereen in Amsterdam Nieuw-West voelt zich veilig en groeit veilig op. Op straat, in huis en online. Bewoners voelen zich verbonden met elkaar en met de buurt. Iedereen werkt samen aan een veilig Amsterdam Nieuw-West.

Veiligheid

Waarom we dit doen

Een veilig gevoel is niet voor iedereen in Amsterdam Nieuw-West vanzelfsprekend. Dit komt door overlast, criminaliteit en agressief verkeersgedrag. Sommige buurten zijn vervuild en slecht onderhouden. Dat draagt bij aan een onveilig gevoel bij bewoners. Lees de analyse van Nieuw-West uit januari 2022.

Hoe we dit doen

Samen werken we aan het verminderen van de criminaliteit, het opknappen van de buurt en het regelen van snelle zorg en hulp bij onveilige situaties. Dit doen we via een opgaveteam dat per onderwerp van samenstelling kan wisselen. Ook werken we aan het veiliger maken van de online omgeving. We zorgen dat formele en informele hulpverleners goed samenwerken en bewoners zich meer verbonden voelen bij de mensen uit de buurt en de eigen leefomgeving.

Wat we nu gaan doen

In het schema hieronder staan de stappen die we de komende tijd concreet met elkaar zetten om onze doelen te bereiken. Een actie kan klein en heel gericht zijn, of juist breder met veel verschillende opbrengsten. Alle acties bij elkaar leveren ons een veiliger en schoner stadsdeel op. Je leest er meer over in het uitvoeringsprogramma.

Wil je meedoen?

Lees hier meer of neem direct contact met ons op.