Vijf thema’s

Samen werken we aan een beter Amsterdam Nieuw-West.

Dat doen we door verschillende opgaven, die het dagelijks leven van bewoners in Nieuw-West bepalen te verdelen binnen thema’s. Ieder thema is even belangrijk en hangt met elkaar samen.

Per thema beschrijven we hoe we willen dat Amsterdam Nieuw-West er over 20 jaar uitziet: de nieuwe, ideale werkelijkheid. Hier werken we samen naar toe.

Van, voor, met en door bewoners

Eigenaarschap, inclusie en democratie

Bewoners in Amsterdam Nieuw-West hebben controle over hun eigen leven, hun werk en de omgeving waarin ze wonen. Ze voelen zich thuis en welkom in hun buurt en kennen er de mensen. Bewoners, overheden en (maatschappelijke) organisaties werken gelijkwaardig samen aan de toekomst van Amsterdam Nieuw-West.

Lees meer

Eigenaarschap, inclusie en democratie
Veilig en verbonden zijn en voelen

Veiligheid

Iedereen in Amsterdam Nieuw-West voelt zich veilig en groeit veilig op. Op straat, in huis en online. Bewoners voelen zich verbonden met elkaar en met de buurt. Iedereen werkt samen aan een veilig Amsterdam Nieuw-West.

Lees meer

Veiligheid
Gelijke kansen door ongelijk te investeren

Werk en bestaanszekerheid

Iedereen in Amsterdam Nieuw-West heeft werk dat goed betaalt. Bewoners zijn in staat om zelf in hun basisbehoeften te voorzien, zoals eten, water, huisvesting en onderwijs. Ze kunnen zich door hun werk persoonlijk ontwikkelen en contacten leggen met anderen.

Lees meer

Werk en bestaanszekerheid
Een fijne plek hebben om te wonen en (samen) te leven

Wonen en leefomgeving

We willen dat iedereen in Amsterdam Nieuw-West een huis en een thuis heeft. De woningen zijn goed onderhouden, betaalbaar en duurzaam. De leefomgeving is gezond waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Plekken zijn goed bereikbaar: te voet, te fiets of met het openbaar vervoer dat goed betaalbaar is.

Lees meer

Wonen en leefomgeving
Optimale ontwikkeling en hoopvol perspectief voor elk kind

Kansen voor de jeugd

Alle kinderen en jongeren in Amsterdam Nieuw-West kunnen zich optimaal ontwikkelen. Zij groeien op in een veilige, gezonde omgeving met liefde en aandacht. Vanaf jongs af aan worden ze goed ondersteund door hun omgeving en in het onderwijs. Ze krijgen de kans om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Lees meer

Kansen voor de jeugd