Achtergrond

Achtergrond

Nieuw-West is een prachtig stadsdeel met veel betrokken bewoners en ondernemers. Op het gebied van wonen, veiligheid, ontwikkelkansen en werk is er voor de bewoners en vooral voor de jeugd nog veel te verbeteren.

Op straat in Amsterdam Nieuw-West

Waarom een Nationaal Programma?

De plek waar je wordt geboren en opgroeit heeft invloed op de kansen die je in het leven krijgt. Ook in Nederland. De kansen verschillen zelfs per wijk of stadsdeel. Zo geldt dat ook voor stadsdeel Amsterdam Nieuw-West. Jongeren uit Nieuw-West groeien vaker op in een omgeving met armoede, criminaliteit, discriminatie en kansenongelijkheid dan jongeren uit de rest van Amsterdam. En dat hoort niet.  

Lees hier het Nationaal Programma Samen Nieuw-West in het kort.

Samen

Daarom werkt een alliantie van overheden, maatschappelijke organisaties, bewoners en ondernemers voor ruim 20 jaar samen aan het oplossen van deze problemen. Zodat iedereen in Nieuw-West fijn kan wonen en leven met gelijke kansen, nu en in de toekomst. 

Het convenant 'Wij zijn Samen Nieuw-West'

Op 23 maart hebben meer dan 50 partners zich aangesloten bij deze alliantie. Bekijk welke partners al meedoen en lees het convenant dat zij ondertekend hebben.

Convenant-Samen-Nieuw-West

Situatie nu

Wat gebeurt er allemaal in Nieuw-West en hoe ziet een duurzaam toekomstperspectief voor de jeugd er uit? Die vragen zijn gesteld en beantwoord in de analyse 2021.
Wat viel op? Dat lees je hier.

Download de analyse

Groen in Amsterdam Nieuw-West

Vijf thema's

De maatschappelijke alliantie stelde op basis van de analyse in 2022 vast aan welke problemen gewerkt moet worden op het gebied van ontwikkelkansen, wonen, leefomgeving, bestaanszekerheid en veiligheid.