Achtergrond

Achtergrond

Nieuw-West is een prachtig stadsdeel met veel betrokken bewoners en ondernemers. Op het gebied van wonen, veiligheid, ontwikkelkansen en werken is er voor de bewoners en vooral voor de jeugd nog veel te verbeteren.

Op straat in Amsterdam Nieuw-West

Samen

Daarom is een brede alliantie, bestaande uit maatschappelijke organisaties, bewoners, ondernemers, gemeente Amsterdam en het Rijk in 2021 gestart met een 20-jarige aanpak: het Masterplan Nieuw-West.

Waarom een Masterplan?

Al die partners zetten zich al jaren in voor het stadsdeel, en bundelen nu hun krachten in het Masterplan. Op die manier investeren we gezamenlijk en langdurig in de gezinnen en omgeving waarin kinderen opgroeien in Nieuw-West. Waarom doen we dat? Om een duurzaam toekomstperspectief te bieden aan de jeugd.

Situatie nu

Wat gebeurt er allemaal in Nieuw-West en hoe ziet een duurzaam toekomstperspectief voor de jeugd er uit? Die vragen zijn gesteld en beantwoord in de analyse 2021.
Wat viel op? Dat lees je hier.

Download de analyse

Groen in Amsterdam Nieuw-West

Vier ambities

De maatschappelijke alliantie heeft op basis van de analyse 2021 vier ambities geformuleerd op het gebied van ontwikkelkansen, wonen, werken en veilige leefomgeving.