Achtergrond

Achtergrond

Nieuw-West is een prachtig stadsdeel met veel betrokken bewoners en ondernemers. Op het gebied van wonen, veiligheid, ontwikkelkansen en werken is er voor de bewoners en vooral voor de jeugd nog veel te verbeteren.

Op straat in Amsterdam Nieuw-West

Samen

Daarom werkt een brede alliantie, bestaande uit maatschappelijke organisaties, bewoners, ondernemers, gemeente Amsterdam en het Rijk sinds 2022 samen aan een aanpak voor ruim 20 jaar: het Nationaal Programma Samen Nieuw-West.

Waarom een Nationaal Programma?

Al die partners zetten zich al jaren in voor het stadsdeel, en bundelen nu hun krachten in het Nationaal Programma Samen Nieuw-West. Op die manier investeren we gezamenlijk en langdurig in de gezinnen en omgeving waarin kinderen opgroeien in Nieuw-West. Waarom doen we dat? Om een duurzaam toekomstperspectief te bieden aan de jeugd.

Situatie nu

Wat gebeurt er allemaal in Nieuw-West en hoe ziet een duurzaam toekomstperspectief voor de jeugd er uit? Die vragen zijn gesteld en beantwoord in de analyse 2021.
Wat viel op? Dat lees je hier.

Download de analyse

Groen in Amsterdam Nieuw-West

Vier ambities

De maatschappelijke alliantie stelt op basis van de analyse in 2022 vast aan welke opgaven moet worden gewerkt op het gebied van ontwikkelkansen, wonen, leefomgeving, bestaanszekerheid en veiligheid.