Welkom aan boord: Oussama ben Chaib

Oussama ben Chaib zet zich al jarenlang in voor inclusievere omgevingen. Als nieuwe voorzitter van het opgave-team Eigenaarschap, Inclusie en Democratie weet hij al geen ander wat ervoor nodig is om hier een basis voor te leggen. Hij woont zijn hele leven al in Amsterdam Nieuw-West en kan niet wachten om zich hard te maken om het potentieel dat hij overal om zich heen ziet, beter te benutten.

Welkom aan boord: Oussama ben Chaib

"Ik geloof sterk dat het essentieel is om gezamenlijk beslissingen te nemen, van burgers tot gemeente."

Oussama ben Chaib zet zich al jarenlang in voor inclusievere omgevingen. Als nieuwe voorzitter van het opgaveteam Eigenaarschap, Inclusie en Democratie weet hij al geen ander wat ervoor nodig is om hier een basis voor te leggen. Hij woont zijn hele leven al in Amsterdam Nieuw-West en kan niet wachten om zich hard te maken om het potentieel dat hij overal om zich heen ziet, beter te benutten.

Wie ben je, waar kom je vandaan en wat is je achtergrond? 

Ik ben Oussama Ben Chaib, 34 jaar oud en ik woon in Amsterdam. Ik ben de oudste van vier kinderen uit een arbeidersgezin. Als manager van verschillende soorten teams, van klein tot groot, en vanuit mijn persoonlijke ervaring, begrijp ik hoe belangrijk het is om oog te hebben voor diversiteit en de kracht die het met zich meebrengt. Deze ervaring heeft mijn vastberadenheid en veerkracht versterkt, waardoor ik altijd voor het maximale resultaat ga, ongeacht de obstakels die ik tegenkom.

Op dit moment ben ik eigenaar van Diveclusion, een bedrijf dat advies, begeleiding en training biedt aan bedrijven, zorginstanties en andere organisaties op het gebied van diversiteit en inclusie. Met mijn achtergrond en ervaring kan ik organisaties helpen bij het creëren van een omgeving waarin diversiteit wordt omarmd en gelijke kansen worden geboden aan iedereen.

Dus, wie ben ik? Ik ben Oussama Ben Chaib, een toegewijd persoon met een passie voor het creëren van inclusieve en ondersteunende omgevingen, zowel op het werk als daarbuiten.

Eigenaarschap, inclusie en democratie. Wat betekenen deze termen voor jou?

Eigenaarschap, inclusie en democratie zijn voor mij fundamentele pijlers die niet alleen een individu, maar een hele gemeenschap kunnen versterken. In mijn visie, die geworteld is in mijn ervaring in Amsterdam Nieuw-West, zie ik een schat aan potentieel en talent dat momenteel niet volledig benut of gestimuleerd wordt. Daarom geloof ik sterk dat het essentieel is om gezamenlijk, van burgers tot gemeente, beslissingen te nemen. Dit betekent niet alleen dat de gemeente verantwoordelijk is voor het nemen van beslissingen, maar ook dat alle betrokken partijen een stem moeten hebben en gehoord moeten worden. Het gaat om het creëren van een dialoog tussen alle belanghebbenden, waarbij verschillende perspectieven en ervaringen worden erkend en gewaardeerd.

In mijn ogen is het noodzakelijk om een inclusieve en democratische benadering te hanteren, waarbij iedereen de kans krijgt om deel te nemen aan het besluitvormingsproces. Alleen op die manier kunnen we het potentieel en talent dat in onze gemeenschap aanwezig is, volledig benutten en tegelijkertijd zorgen voor een rechtvaardige en evenwichtige ontwikkeling.

Wat is je belangrijkste speerpunt voor de komende periode? 

Mijn belangrijkste focus, naast het handhaven en belichamen van de eerder genoemde principes, zal uitvoering zijn. Hoewel gesprekken, vergaderingen, overleg en discussies van cruciaal belang zijn, zijn ze zinloos als er geen concrete acties volgen die ten goede komen aan de burgers in Amsterdam Nieuw-West. Daarom zal dit een cruciaal aandachtspunt zijn voor de komende periode.

Wat kenmerkt jou in je werk en als mens?

Ik ga nooit halfslachtig te werk en daarom hecht ik er veel waarde aan dat het doel altijd voor ogen blijft. Daarbij speelt het menselijke aspect te allen tijde een belangrijke rol. Ik streef ernaar om iedereen betrokken te houden, maar ben niet bang om beslissingen te nemen.

Wat betekent dit stadsdeel voor jou? Hoe verhoud je je tot Nieuw-West? 

Amsterdam Nieuw-West is niet alleen mijn thuis en werkplek, maar ook een gebied met enorm veel potentieel. We hebben nog zoveel mogelijkheden om het te verbeteren en nog mooier te maken dan het al is. Het is aan ons om dit gezamenlijk te erkennen en ons ervoor in te zetten. Met vriendelijke groet,