Heb jij een goed idee dat met ‘Werk en bestaanszekerheid’ te maken heeft?

Stuur je initiatief voor 1 juni in. Samen werken we aan de toekomst van Nieuw-West. Waar we ons op focussen hebben we vastgelegd in het concept uitvoeringsprogramma. Hierin staat wat er in grote lijnen gaat gebeuren de komende tijd.

Heb jij een goed idee dat met ‘Werk en bestaanszekerheid’ te maken heeft?

Budget voor uitvoering

En nu is het tijd voor de uitvoering! En daarbij zijn jullie, als bewoners en (potentiële) partners, onmisbaar. Binnen het uitvoeringsprogramma is er budget beschikbaar voor initiatieven die mensen helpen om aan het werk te gaan en te blijven en armoede en schulden tegen te gaan.

Ideeën en initiatieven gezocht!

Daarom zijn we op zoek naar initiatieven waarmee we onze gezamenlijke ambities rondom het onderwerp ‘Werk en bestaanszekerheid’ waar kunnen maken. Júllie initiatieven. Heb jij een goed idee waarmee we in Nieuw-West een verschil kunnen maken? En voldoet het aan onderstaande voorwaarden?

Stuur jouw plan plus begroting dan op naar sabina.dirks@amsterdam.nl om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning. Op 1 juni 2024 sluit de inschrijving.

Beoordeling

Ingestuurde initiatieven moeten aan de volgende zaken voldoen om in aanmerking te komen:

  1. Het initiatief vindt plaats in Nieuw-West.
  2. Het initiatief past bij de werkwijze en ambities van het Nationaal Programma en Nieuw-West als stadsdeel (hoofdstuk ‘Werk en bestaanszekerheid): Uitvoeringsprogramma Wij Maken Samen Nieuw-West – Samen Nieuw-West.
  3. Het plan is van voldoende kwaliteit, duidelijk en concreet.
  4. Het initiatief moet binnen drie jaar zelfstandig kunnen bestaan (zonder structurele financiële steun vanuit buitenaf).
  5. Het initiatief zorgt ervoor dat bewoners mee kunnen praten, eigenaarschap kunnen nemen en mee kunnen doen.
  6. Er wordt zoveel mogelijk lokaal geïnvesteerd. Dat wil zeggen: voor het initiatief wordt zo veel mogelijk samengewerkt met mensen en partners uit het stadsdeel. Transparantie wat over de werkwijze en opbrengsten om zo lokale kennisdeling te bevorderen ligt hierbij aan de basis.

Wat gebeurt er met jouw ingediende idee?

Binnen 2 weken na ontvangst van jouw plan nemen we contact met je op. Als jouw initiatief past bij de doelen van ‘Wij zijn Samen Nieuw-West’ gaan we graag met je in gesprek om te bepalen hoe we elkaar hierin verder kunnen helpen. Uiterlijk 1 juli weet jij of en hoe jouw project gesteund kan worden.

Meer lezen?

Lees hier meer over het thema ‘Werk en bestaanszekerheid’ en de andere thema’s waarmee we binnen het Nationaal Programma de bewoners van Nieuw-West voorop stellen.