Open huis: leerzaam en waardevol

Nieuwsgierig, betrokken, afwachtend: zo’n 100 bezoekers kwamen met hun vragen, zorgen en ideeën op zaterdag 27 januari 2024 naar het open huis van het Nationaal Programma Samen Nieuw-West. De aanleiding was het concept uitvoerings­programma van Samen Nieuw-West, dat opengesteld was vanaf 22 december 2023.

Open huis: leerzaam en waardevol

Het open huis was een van de momenten waarop bewoners over het programma in gesprek konden gaan. Die zaterdag vulde Ru Paré zich met geroezemoes van bewoners, professionals, vrijwilligers en ondernemers. Geen geregisseerd programma met een officiële opening en sprekers op een podium, maar een informele middag met informatiestandjes, schriftjes en flip-overs voor opmerkingen, ontmoetingen, uitwisseling en muziek.

‘Hoe doen we het goed met elkaar?’

Het open huis maakte nog extra duidelijk wat er leeft in Nieuw-West. Gesprekken gingen bijvoorbeeld over bestaanszekerheid en betaalbaar wonen. En over de wens tot meer verbinding tussen verschillende bewonersgroepen, want ‘je merkt de tweedeling.’ Over zorgen om oudere bewoners die geen seniorenwoning kunnen krijgen of zich eenzaam voelen tussen flatgenoten: ‘Als je ouder wordt in Nieuw-West, hoe doen we het dan goed met elkaar?’ Hoorbaar waren ook de zorgen over schaarse woonruimte voor jongeren, en ideeën dat groene initiatieven en bewegen helpen in hun mentale gezondheid. Plus: ‘Jongeren zouden meer stem moeten hebben in dit programma.’

Tijd nodig

‘Eerst zien, dan geloven’ was de reactie van meer afwachtende, soms kritische bezoekers. Terecht, want Nieuw-West heeft al veel verschillende programma’s en projecten gezien, en de problemen in het stadsdeel zijn hardnekkig. Om de oorzaken daarvan echt aan te pakken met blijvende oplossingen is tijd nodig – daarom loopt Samen Nieuw-West 20 jaar. In het concept uitvoeringsprogramma staan de hoofdlijnen van wat er de komende vier jaar gaat gebeuren. Het open huis is één van de manieren om met bewoners van gedachten te wisselen over hoe we dat gaan doen.

Leerzame koffie op het plein

De uitnodiging voor het open huis is breed gedeeld, via alliantiepartners, nieuwsbrieven, de gemeente en sociale media. Voor wie er zaterdag niet bij kon zijn, was er de mogelijkheid om in gesprek te gaan bij onze koffiekar. Die stond, ook met warme chocolademelk, in de week voor het open huis op vijf verschillende pleinen in Nieuw-West. Praatjes in het voorbijgaan zijn laagdrempelig voor bewoners en leerzaam voor ons. Bijvoorbeeld over ouders die dag en nacht aan het werk zijn om hun gezin te onderhouden. Over het potentieel van jongeren dat nog te vaak ongezien blijft, en de grenzen die ze nodig hebben. Over het belang van sleutelfiguren voor jongeren. ‘Een voetbaltrainer kan een verschil maken voor een kind. Die moet dan ook met de leraren kunnen praten. Samen kunnen ze veel meer uit het kind halen.’

Wat gebeurt er nu?

Na maanden van onderzoek en gesprekken tussen opgaveteams, alliantiepartners en hun achterban, met bewoners, professionals, ondernemers en vrijwilligers is het concept uitvoeringsprogramma geschreven. Dit concept is een uitwerking van het convenant Wij Zijn Samen Nieuw-West, en bevat in zogeheten actielijnen wat we de komende vier jaar gaan doen. Hoe we dat gaan doen, willen we met de input van bewoners van Nieuw-West verder uitwerken. Die input hebben we nu opgehaald en voegen we toe aan het uitvoeringsprogramma in de vorm van citaten. De definitieve versie van het uitvoeringsprogramma verschijnt in maart 2024.

Uitwerking en uitvoering blijven in beweging. Van alle bijeenkomsten zoals het open huis en de ronde met de koffiekar leren we. Niet alleen op wat er gezegd wordt, ook hoe we buurtbewoners kunnen betrekken. Dat nemen we mee in volgende bijeenkomsten. Het uitvoeringsprogramma is geen eindpunt, maar een startpunt. Om onze koers te blijven toetsen gaat het gesprek met bewoners en betrokkenen uit Nieuw-West onverminderd door, de volledige twintig jaar.