Ondertekening Convenant ‘Wij zijn Samen Nieuw-West’

Op 23 maart hebben meer dan 50 partijen het convenant ‘Wij zijn Samen Nieuw-West' ondertekend.

Ondertekening Convenant ‘Wij zijn Samen Nieuw-West’

Op 23 maart hebben meer dan 50 partijen van overheden, (maatschappelijke en bewoners-) organisaties en bedrijven het convenant ‘Wij zijn Samen Nieuw-West’ ondertekend. Hiermee vormen zij een groeiende alliantie die de komende 20 jaar samenwerkt aan het verbeteren van het toekomstperspectief van bewoners in Nieuw-West. Deze ondertekening is geen eindpunt, maar een startpunt; nieuwe partijen kunnen zich nog steeds blijven aansluiten.

 

Vanaf 2022 investeert de rijksoverheid met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid extra in 20 gebieden in Nederland, zo ook in Stadsdeel Nieuw-West. Nieuw-West kent hardnekkige problemen zoals armoede, criminaliteit en werkloosheid. Om dit structureel op te lossen moeten overheden, organisaties, bewoners en bedrijven samenwerken. Dit doen zij in het Nationaal Programma Samen Nieuw-West.

 

De opdracht

De alliantie werkt aan de verbetering van kansen voor de jeugd, veiligheid, bestaanszekerheid, de woon- en leefomgeving, en inclusie voor de bewoners in Nieuw-West. Voor de huidige en toekomstige generaties. Dit doen zij langdurig, als gelijkwaardige partners op een fundamenteel andere manier dan ze gewend zijn: vanuit de leefwereld van bewoners. Ze committeren zich aan ongelijk investeren en denken buiten de kaders van huidige systemen en gewoonten. Hoe meer mensen en organisaties meedoen, hoe meer zij samen kunnen bereiken. 

 

Noodzakelijke verandering

Honderden betrokkenen bij Nieuw-West hebben meegepraat en -gedacht over het Nationaal Programma Samen Nieuw-West. Deze gesprekken waren de basis voor het convenant. In het convenant staan de gezamenlijke waarden (hoe het zou moeten zijn), wordt de werkelijke situatie geschetst (hoe het nu is) en de daaruit volgende opgaven voor Nieuw-West (wat is er nodig?).

 

Uitvoeringsprogramma’s

De alliantiepartners gaan komende maanden in zogenoemde opgaveteams met elkaar aan het werk. Zij stellen op basis van dit convenant het eerste uitvoeringsprogramma op. De doorbraken waaraan in 2022 al is gewerkt, krijgen hierin een vervolg.