Oproep voor eerlijkere verdeling

Het is hoog tijd om het anders te gaan doen. Vang de meest kwetsbare mensen niet langer op in de kwetsbare wijken. Het is tijd om ongelijk te ontzien. Een krachtige oproep van Het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid, waar wij ook onder vallen.

Oproep voor eerlijkere verdeling

‘Stop de stapeling’. Dat was de boodschap waarmee twaalf directeuren van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) op 29 maart in het AD stonden. Door een combinatie van oorzaken is de instroom van diverse kwetsbare groepen naar wijken waar veel mensen het al moeilijk hebben, onevenredig hoog. Meer draagkrachtige inwoners trekken mede hierdoor nog vaker weg uit de wijk. Zo dreigt een neerwaartse spiraal. De problemen stapelen zich op en houden elkaar in stand. De dringende oproep is om het tij te keren: vang kwetsbare mensen en groepen juist op in de wijken waar de meeste mensen het goed hebben en ontzie de kwetsbaardere wijken.

Op 3 april trokken er burgermeesters, bewoners en directeuren uit de twintig gebieden van het NPLV naar Den Haag. Zij spraken daar met Tweede Kamerleden. Dezelfde boodschap over de ongelijke verdeling in de concentratie van kwetsbare mensen, klonk ook hier. Onze eigen directeur, Samir Bashara, en onze burgemeester Femke Halsema waren aanwezig.

Ongelijk ontzien

Het is een van de speerpunten van het Nationaal Programma Samen Nieuw-West: we krijgen alleen echte verbetering als we met z’n allen bereid zijn iets extra’s te leveren voor Nieuw-West. Daar hoort ook bij dat we structureel harder lopen voor Nieuw-West. Het is de bril waardoor alle alliantiepartners kijken als ze concrete en praktische keuzes maken, voor nu, maar ook voor de toekomst. Het gaat dan om een extra stapje zetten voor Nieuw-West, maar óók om de concentratie van problemen te voorkomen. Bij ongelijk investeren hoort namelijk ook ongelijk ontzien.

Samir: ‘Als directeuren van de Nationale Programma’s merken wij dat het ongelijk ontzien een beetje achterblijft. Het is echt nodig om ook daar aandacht op te vestigen. Het is duidelijk dat je problemen in deze gebieden niet oplost met allemaal losse, incidentele projecten. We komen er niet met het dichtplakken van de gaten.

Het zit in onze werkwijze dat we niet de uitzondering willen organiseren, maar de regel. Concreet betekent dit dat dingen structureel anders moeten. Je kan bijvoorbeeld gewoon met elkaar afspreken dat die winteropvang voor dak- en thuislozen niet in Nieuw-West landt. Nu niet, maar ook de komende twintig jaar niet. Dat is de regel organiseren. Betrokken overheden en organisaties moeten keuzes maken met de belangen van de meer kwetsbare wijken in het vizier. Het zijn deze wijken die we moeten ontzien. Dit is overigens geen kwestie die alleen in de Randstad speelt. De twintig gebieden bevinden zich in het héle land.’

Not in my backyard

Dat ongelijk ontzien lijkt ergens op het protest dat ook op andere plekken in het land en in Amsterdam te horen is: niet hier, niet in mijn achtertuin. Met het grote verschil dat de meeste mensen in Nieuw-West geen achtertuin hebben.

Samir: ‘Precies. Bij het extra investeren in Nieuw-West, hoort ook echt het ontzien van Nieuw-West. Er is nou eenmaal een achterstand en die werk je niet weg door geld in een gebied te pompen en het gebied tegelijkertijd extra te belasten. Dat is niet effectief. Bewoners en professionals werken in deze wijken keihard aan verbeteringen. Maar de vooruitgang die zij samen boeken komt net zo hard weer onder druk te staan als de onevenredige toestroom van nieuwe, kwetsbare bewoners onverminderd doorgaat. Dat is niet alleen bij ons zo, dat geldt voor alle gebieden van het Nationale Programma.’

Voorrang

De stapeling van problemen in de wijken van het NPLV bedreigt de effectiviteit van de aanpak. De twaalf directeuren en ook de delegatie die naar Den Haag trok, pleiten daarom ook voor onorthodoxe maatregelen. De oproep is om te grote concentraties te doorbreken van mensen die aan het overleven zijn in plaats van aan het leven. Dit kan bijvoorbeeld worden geregeld met afspraken tussen gemeenten en corporaties of met beleidswijzigingen.

Samir: ‘Juist omdat we de regel willen organiseren en niet de uitzondering hebben we tijd nodig. De zaken in de kern aanpakken duurt nu eenmaal langer. Onze alliantie van overheden, organisaties en bewoners staat ervoor om het samen structureel beter te maken in Nieuw-West. Dat vergt acties in het hier en nu én fundamentele verandering voor de lange termijn.’