Zo werken wij samen

Zo werken wij samen

Wat is het Nationaal Programma Samen Nieuw-West?

Het Nationaal Programma Samen Nieuw-West, voorheen Masterplan Nieuw-West, is een samenwerking tussen verschillende partijen betrokken bij stadsdeel Amsterdam Nieuw-West. Het is opgericht om de toekomst van de huidige en toekomstige bewoners te verbeteren op het gebied van wonen, werk, veiligheid en kansen voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Wie zijn de alliantiepartners?

Op 23 maart 2023 hebben meer dan 65 partners zich bij het Nationaal Programma Samen Nieuw-West aangesloten door het convenant ‘Wij zijn Samen Nieuw-West’ te ondertekenen. De alliantie blijft groeien, er komen regelmatig partijen bij. Dit zijn overheden, (maatschappelijke) organisaties en bewonersorganisaties. Bekijk hier alle alliantiepartners van het Nationaal Programma Samen Nieuw-West.

Waar werkt de alliantie aan?

De alliantie werkt aan vijf thema’s. Deze zijn allemaal even belangrijk en hebben met elkaar te maken:

  • Eigenaarschap, inclusie en democratie
  • Veiligheid
  • Wonen en leefomgeving
  • Kansen voor de jeugd
  • Werk en bestaanszekerheid

Hoe werken alliantiepartners samen aan de thema’s?

Aan elk thema werkt een team van mensen. Dit noemen wij een opgaveteam (OT). Dit team werkt aan de opgaven (maatschappelijke vraagstukken) die in het convenant beschreven staan. Bijvoorbeeld: bij het kernthema ‘veiligheid’ is één van de opgaven: het drastisch verminderen van criminele gedragingen en de kans om in de criminaliteit te raken. Omdat we anders denken en doen, zijn deze ’teams’ ook anders. In plaats van een vaste groep mensen, verandert de samenstelling van de teams steeds. Dat ligt namelijk aan de ontwikkelingen in de maatschappij en wie of wat we daarvoor nodig hebben. Vaak bestaat een OT uit een klein kernteam van voornamelijk professionals met daaromheen een aantal werkgroepen, gesprekspanels, netwerken en thema-bijeenkomsten enzovoorts.

Samenstelling van de opgaveteams

Bekijk hier de samenstelling van de opgaveteams per thema

Wat is het alliantiebestuur en wie zitten daar in?

  • De alliantie bestaat op dit moment al uit meer dan 65 partijen. En deze blijft groeien, want iedereen is welkom. Om dagelijkse beslissingen te nemen en het proces te bewaken, is een alliantiebestuur aangewezen. Dat maakt het makkelijker.
  • In dit bestuur zitten vertegenwoordigers van de opgaveteams (OT’s) die aan de thema’s werken. Deze personen zitten hier niet in namens de organisaties waar ze voor werken of namens hun eigen organisatiebelang. Zij zitten hierin namens het thema en de opgaven waar ze samen met alle andere alliantiepartners aan werken.
  • Er zitten ook anderen in het alliantiebestuur: de stadsdeelvoorzitter en een wethouder vanuit de gemeente, een vertegenwoordiger van het Rijk, de politie en een onafhankelijke wetenschapper. Ook zijn we hard bezig om een aantal onafhankelijke inwoners hieraan toe te voegen. De voorzitter van het alliantiebestuur is de burgemeester van Amsterdam, die de gehele alliantie vertegenwoordigd.

Bekijk hier de samenstelling van het alliantiebestuur

Aan wie legt de alliantie verantwoording af?

De alliantie ‘Samen Nieuw-West’ is van en voor ons allemaal. We leggen -tot zover dat het juiste begrip is- ‘verantwoording’ af aan onszelf, elkaar en iedereen die in Amsterdam Nieuw-West werkt en leeft.

Een aantal keer per jaar organiseren we een bijeenkomst waar alle alliantiepartners samenkomen. De aanpak is samen doen om samen te leren en samen leren door te doen. Daarvoor moeten we continu samen optrekken, samen dingen bedenken, samen fouten maken en ook samen bijsturen. Dat doen we op een inclusieve en transparante manier. Zo leggen we telkens weer verantwoording af. We rekenen op elkaar, en rekenen niet af. We gaan samen op zoek naar het ‘hoe’. Want als we blijven doen wat we deden, blijven we krijgen wat we kregen. En dat is niet goed genoeg.

Daarnaast hebben partijen die binnen de alliantie actief zijn, ook een eigen manier om intern verantwoording af te leggen. Zo legt de gemeente verantwoording af aan de gemeenteraad; ook voor wat ze doet in de alliantie. Andere partijen hebben hun eigen belanghebbenden waaraan ze verantwoording afleggen.

Meedoen

Iedereen is welkom om mee te doen.

Lees meer