Opgaveteams

Aan elk thema werkt een team van mensen: het opgaveteam. Dit team werkt aan de opgaven (maatschappelijke vraagstukken) die in het convenant beschreven staan.