Verslag Kick-off bijeenkomst Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Op 3 oktober 2023 vond de kick off Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vanuit het programma Samen Nieuw-West plaats, speciaal bedoeld voor professionals van informele en formele organisaties in Amsterdam Nieuw-West.

Verslag Kick-off bijeenkomst Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Doel van de Kick-off was om het project Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (hierna genoemd HGKM bekend te maken bij de formele en informele organisaties in Amsterdam Nieuw-West en deze ook mee te nemen in het verdere proces van dit project.

In deze kick off gaat over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Amsterdam Nieuw-West. We noemen dit ook wel ‘geweld in afhankelijkheidsrelaties’, dus geweld waarbij het slachtoffer afhankelijk is van de dader en niet kan ontkomen aan de ongelijkwaardigheid binnen die relatie. Het gaat om verschillende vormen van geweld, denk aan lichamelijk, psychisch, seksueel en financieel geweld. Het slachtoffer is afhankelijk van de dader, bijvoorbeeld een partner, familielid, verzorger of hulpverlener, waarbij sprake is van bijvoorbeeld een emotionele of financiële afhankelijkheid. Geweld in afhankelijkheidsrelaties is de meest voorkomende vorm van geweld in onze samenleving.

De zaal was goed gevuld met diverse vertegenwoordigers van organisaties in Nieuw West. Bewoners, formele en informele partners en de stadsdeelcommissie.

Download het verslag