Ongewone ontmoetingen: jong en oud verenigd in Nieuw‑West

In Nieuw-West zijn de ongewone ontmoetingen een levendig onderdeel van de buurt geworden. Deze bijeenkomsten brengen bewoners samen die elkaar normaal gesproken zelden tegenkomen of spreken. Gezelligheid staat hierbij centraal, met activiteiten zoals gezamenlijk koken, eten of creatieve bezigheden. Het doel is om elkaars leefwereld te leren kennen, waardoor de banden tussen buurtgenoten worden versterkt en begrip ontstaat.

Ongewone ontmoetingen: jong en oud verenigd in Nieuw‑West

Op 2 april vond er een nieuwe ongewone ontmoeting plaats in Osdorperhof, waarbij ook een gezamenlijke iftar werd gehouden. Hierbij stond de ontmoeting tussen jong en oud centraal. Ouderen gaven aan dat ze graag meer aandacht willen, omdat ze het gevoel hebben dat er niet meer echt op hen wordt gelet. In een panelgesprek werden verschillende stellingen besproken om deze kwestie aan te kaarten.

Deze ontmoeting is vastgelegd door de stadsreporters, een groep bewoners uit Nieuw-West die hebben geleerd reportages te maken. Deze video legt de essentie van de ontmoeting vast en laat zien hoe waardevol de interactie tussen jong en oud is voor de buurtgemeenschap.

De ongewone ontmoetingen zijn voor alle bewoners van Nieuw-West, ongeacht achtergrond of identiteit. De eerste ontmoeting vond plaats in 2022, waar buurtmoeders en jongeren in contact kwamen met drag queens en drag kings. In de daaropvolgende jaren zijn er meer van deze bijeenkomsten georganiseerd, met diverse thema’s. Zo stond in juni het thema gentrificatie centraal, waarbij oude en nieuwe bewoners van Slotervaart met elkaar in gesprek gingen. In september vonden er ontmoetingen plaats tussen verschillende minderheidsgroepen in Geuzenveld en Slotermeer, en op Burendag kwamen statushouders, starters en buurtgenoten samen op Startblok Riekerhaven. Bekijk voor meer ongewone ontmoetingen de website van de Gemeente Amsterdam.