Frans Bieckmann programmamanager Community Wealth Building

We willen in Nieuw-West een eerlijkere verdeling van welvaart en welzijn. Een van de manieren om dat te bereiken is via Community Wealth Building (CWB).

Frans Bieckmann programmamanager Community Wealth Building

Met Community Wealth Building doelen we op een economie waarin het geld dat in een bepaald gebied verdiend wordt, terugvloeit naar bewoners. Via lokale ondernemers, een eerlijke arbeidsmarkt en coöperaties. Omdat Community Wealth Building zo’n belangrijk onderdeel is van het Nationaal Programma, is er nu een programmamanager die zich gaat inzetten voor dit soort lokale netwerken.

Community Wealth Building

Er wordt al langer geexperimenteerd met Community Wealth Building in de wereld, in Nederland en in Amsterdam. De afgelopen periode zijn belangrijke randvoorwaarden gecreëerd om in Nieuw-West inkoop door de gemeente en andere organisaties aan coöperatieve bedrijven te koppelen. Grote, in de stad gewortelde organisaties en ondernemende bewoners kunnen elkaar dan vinden in coöperaties waardoor geld duurzaam eerlijker verdeeld kan worden. We experimenteren en werken door om vanuit Nieuw-West in Amsterdam volgende stappen te kunnen zetten.

Programmamanager Community Wealth Building

Frans Bieckmann vervult per 1 juni de rol van programmamanager. Frans heeft de afgelopen jaren zijn kennis en ervaring vanuit onder andere het Fearless City Amsterdam-programma verrijkt met de economische uitgangspunten van Community Wealth Building en werkte eerder als strategisch programmamanager Werk en Bestaanszekerheid voor het Nationaal Programma.

Frans: “Ik zie er enorm naar uit om de grote belofte van Community Wealth Building handen en voeten te geven in Nieuw-West. CWB koppelt een meer lokale inkoop aan de opbouw van een coöperatieve economie, en zorgt ervoor dat meer geld in de wijken blijft en bij de bewoners en werknemers terechtkomt. We gaan met ons team hard aan de slag om het komend jaar de eerste resultaten te laten zien en de benodigde infrastructuur op te bouwen. Ik roep iedereen op om contact op te nemen met ideeën en concrete initiatieven die mogelijk deel kunnen uitmaken van een netwerk van coöperatieve bedrijven.”

Samir Bashara, directeur van Nationaal Programma Samen Nieuw-West: “Ik heb sinds mijn start als directeur van NP SNW heel vruchtbaar en prettig samengewerkt met Frans. Ik zie er naar uit dat voort te zetten in zijn functie als programmamanager CWB. Voor mij is Community Wealth Building een belangrijke bouwsteen en dwarsdoorsnijdende aanpak van Samen Nieuw-West. De nu al meer dan 70 alliantiepartners van Samen Nieuw-West hebben de CWB uitgangspunten en de bijbehorende actielijnen onderschreven. Eerst in het convenant dat ze in maart 2023 hebben ondertekend en daarna in het Uitvoeringsprogramma van begin 2024. De kruisbestuiving tussen CWB en de 5 domeinen van SNW stelt ons in staat de ambitieuze lange termijn doelstellingen te bereiken en de noodzakelijke fundamentele transitie in te zetten.”

Sjoukje Alta, GMT-portefeuillehouder voor het Nationaal Programma SNW: “Het duidelijk positioneren van het team Community Wealth Building vraagt om een programmamanager die de bedoeling van Community Wealth Building kent. Frans kent die bedoeling als geen ander. En het is precies die bedoeling die nu van idee naar uitvoering kan en mag worden gebracht. Ik nodig iedereen uit dat met Fransen met zijn team en met elkaar te doen. Samen creëren we dan nieuwe kansen op meer creatieve verbindingen en maken we de stad economisch nog slimmer en emotioneel nog rijker. #doejeookmee?”