Hogeschool van Amsterdam tekent Convenant ‘Wij zijn Samen Nieuw-West’

Verheugd zijn we over de toetreding van een nieuwe alliantiepartner van het Nationaal Programma Samen Nieuw-West: de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Hogeschool van Amsterdam tekent Convenant ‘Wij zijn Samen Nieuw-West’

Voorzitter van het College van Bestuur Jopie Nooren tekende op maandag 18 december namens de HvA het convenant ‘Wij zijn Samen Nieuw-West’ in het bijzijn van wethouder en alliantiebestuurslid Rutger Groot Wassink. Met een echt ‘Samen’ team aan tafel, mooie taartjes midden tussen het tumult van studenten werd het een feestelijke aftrap van een mooie samenwerking.

“Wij zijn heel blij dat jullie als kennisinstelling meedoen in deze alliantie,” vertelt Groot Wassink bij de ondertekening van het convenant. “Er liggen heel veel opgaves in Amsterdam Nieuw West en wij voelen ons als alliantie gecommitteerd om daar met jullie samen iets aan te doen.”

De Hogeschool van Amsterdam voelt een grote verantwoordelijkheid om mee te doen aan het Nationaal Programma Samen Nieuw-West. Veel studenten en medewerkers wonen in dit stadsdeel en onze Sport- en Voedingcampus is er gesitueerd. De hogeschool speelt dus al een belangrijke rol in Nieuw-West, ziet voorzitter Jopie Nooren. “Wij vinden dat al onze studenten tijdens hun opleiding kennis moeten maken met de grootstedelijke context van de metropoolregio Amsterdam. In deze alliantie wordt gewerkt aan allemaal opgaven die we herkennen en waar we mee bezig zijn. Het is mooi dat we dit in het Nationaal Programma Nieuw-West verder kunnen gaan uitbouwen.”

Met de handtekening voor het Convenant ‘Wij Zijn Samen Nieuw-West’ kiest de HvA er ook voor om verschillende onderdelen die al actief zijn in het stadsdeel hun krachten te laten bundelen. Het gaat om HvA in de Stad en drie Centers of Expertise (Rechtvaardige Stad, Urban Vitality en Urban Education). “In dit programma kunnen we wat we al doen gaan versterken en nog meer in samenhang brengen met elkaar,” stelt programma manager van HvA in de Stad Rob Andeweg.

Het nieuwe Center of Expertise Rechtvaardige Stad zal onderzoek gaan doen naar de opbrengsten van de projecten die de komende jaren in Nieuw-West worden uitgevoerd. “We weten allemaal dat er zaken niet rechtvaardig zijn. Daar willen wij verandering in brengen”, stellen Marije Poel en Carin Rustema, beiden werkzaam bij het Center.

Wat doet de HvA in het Nationaal Programma Nieuw West?

De HvA is al jarenlang actief in Nieuw-West en gebruikt deze legacy om kennis te ontwikkelen om de opgaves en doelstellingen van het Nationaal Programma te realiseren. Samen met de andere partners leren, proberen, experimenteren en ontdekken we wat werkt en wat niet.

Daarbij kijken we verder dan de bestaande regels en systemen. In alles wat we doen staan de bewoners van Amsterdam Nieuw-West centraal. Als HvA dragen we bij aan structurele verbetering van Nieuw-West op 5 belangrijke opgaves:

  1. Eigenaarschap, inclusie en democratie – Van, voor, met en door bewoners
  2. Veiligheid – Verbonden en veilig zijn
  3. Werk en bestaanszekerheid – Ongelijk investeren in gelijke kansen
  4. Wonen en leefomgeving – Een fijne plek hebben om te wonen en (samen) te leven
  5. Kansen voor de jeugd – Optimale ontwikkeling en perspectief voor de jeugd