Amsterdam Nieuw-West is een prachtig stadsdeel. Maar er zijn ook dingen die écht anders moeten. Daarom werken we de komende 20 jaar aan een veilig Nieuw-West waar iedereen fijn kan wonen, genoeg kansen krijgt om zich te ontwikkelen en geschikt werk heeft. Voor de huidige en toekomstige generaties.

 

Masterplan Nieuw-West

Over ons

Bij het Nationaal Programma Samen Nieuw-West zijn al meer dan 50 partners zoals overheden, maatschappelijke organisaties, bewoners en ondernemers uit Nieuw-West betrokken. Komende 20 jaar werken zij samen aan de toekomst van het stadsdeel.

Zicht op Amsterdam Nieuw-West
Jeugd in Nieuw-West (Masterplan Nieuw-West)

Achtergrond

Nieuw-West is een prachtig stadsdeel met veel betrokken bewoners en ondernemers. Op het gebied van wonen, veiligheid, ontwikkelkansen en bestaanszekerheid is er voor de bewoners en vooral voor de jeugd nog veel te verbeteren.

Lees meer