Hulp voor 50 gezinnen in Slotervaart-Noord

In Slotervaart-Noord spelen veel kwesties die effect hebben op de ontwikkeling van kinderen met de leeftijd tussen 0 en 4 jaar.

Hulp voor 50 gezinnen in Slotervaart-Noord

Verschillende partijen in Amsterdam Nieuw-West werken nu samen in het ondersteunen van gezinnen met jonge kinderen in deze wijk. Twee medewerkers van Impuls Kinderopvang vertellen over dit initiatief.

In Slotervaart-Noord spelen veel kwesties die effect hebben op de ontwikkeling van kinderen met de leeftijd tussen 0 en 4 jaar. Daarom besloot Otto J. Heijst, directeur van Impuls Kinderopvang samen met Femke Breman, regiomanager jeugdgezondheidszorg bij GGZ, Sylvia den Hollander directeur-bestuurder van SEZO en Tjalling de Vries Teamleider Beleidsteam Jeugdzorg van Gemeente Amsterdam een initiatief te starten om hier verandering in te brengen. Verschillende partijen in Amsterdam Nieuw-West werken nu samen in het ondersteunen van gezinnen met jonge kinderen in deze wijk. Twee medewerkers van Impuls Kinderopvang vertellen over dit initiatief.

Waarom zijn jullie gestart in Slotervaart-Noord?

“We zagen in deze wijk veel kinderen met een ander ontwikkelingsverloop. Ze vielen vroegtijdig uit op de voorschool of basisschool. We zagen dat gezinnen kampten met verschillende problemen, zoals geldzorgen, moeite met de opvoeding van de kinderen, maar ook kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Hier merkten we dat het heel lastig is om de kinderen een goede kans te bieden om mee te komen in het geheel.”

Hoe ziet de hulp voor gezinnen met jonge kinderen er precies uit?

“De hulp en ondersteuning verschilt per situatie. Het is echt maatwerk. Zo was er een situatie waarin een vader met drie kinderen thuiszat. Hij bracht ze niet naar de kinderopvang, omdat hij dacht dat hij dit niet kon betalen. Hier hebben we met uitleg over financiën en mogelijkheden ervoor weten te zorgen dat hij zijn drie kinderen naar de kinderopvang kon brengen en zelf kon gaan werken.

Weer een andere manier waarop we proberen te helpen is door het organiseren van bijeenkomsten om ouders meer te leren over opvoedingsproblematiek. Dit gebeurt in een individuele sfeer en is laagdrempelig. Ook bieden we een luisterend oor, helpen we met papierwerk of brengen we ouders en kinderen in contact met anderen uit ons netwerk. Zo hebben we nu al 50 gezinnen in Nieuw-West geholpen.”

Wie zijn de verschillende partijen waar jullie mee samenwerken?

“Wij als Impuls Kinderopvang doen dit niet alleen, maar juist samen. We werken samen met zowel informele als formele organisaties, zoals de GGD, Ouder- en Kindteams (OKT), S-ipi, Road of Hope, Het Moedernetwerk, Trias Pedagogica , buurtteams Amsterdam, SEZO en Gemeente Amsterdam. Dit heet het ‘samenwerkingsverband jonge kind’. Dit doen we met het gezamenlijke doel om jonge kinderen in Amsterdam Nieuw-West dezelfde kansen te geven als kinderen in andere stadsdelen van Amsterdam. We gaan voor meer kansen creëren voor de jeugd, zoals dat ook één van de hoofdthema’s van het Nationaal Programma Samen Nieuw-West is.”

Hoe werken jullie samen?

“We werken met casussen. Iedereen kan deze inbrengen. Vanuit Impuls zijn onze casussen gerelateerd aan de kinderopvang. Bij Impuls Kinderopvang hebben we als doel: geen één kind thuis. Zo heeft iedere organisatie in deze samenwerking eigen organisatiedoelen en werkt iedereen op z’n eigen manier. Toch denken we niet alleen vanuit de eigen organisatiedoelen. We vinden elkaar allemaal in het gezamenlijke doel: kansenontwikkeling voor kinderen. En vaak stuiten we op beperkingen in het systeem. We kijken dan ook doelgericht naar hoe we het systeem niet nodig hebben of zorgen dat het systeem niet tegen ons werkt om de kansenongelijkheid te verkleinen voor kinderen. Waar zijn we vastgelopen in het systeem en hoe kunnen we dat rechttrekken? We denken vanuit het kind, niet vanuit het systeem. Dat sluit mooi aan bij hoe alle partners van het Nationaal Programma Samen Nieuw-West willen werken.”

Wat voor voordelen merk je van de samenwerking?

“We zien dat de communicatie onderling het grootste voordeel is. We weten elkaar hierdoor beter te vinden en het maakt het delen van kennis makkelijker. Hierdoor zijn we nog beter in staat om zoveel mogelijk ouders en kinderen in Nieuw-West te helpen.

Ook zijn er initiatieven uitgekomen. Zo werken we nu samen met de spelinloop om een groter bereik te hebben. Kinderen die nog niet naar de voorschool gaan worden nu eerder betrokken. Ook biedt de spelinloop een kans voor kinderen met problematieken die niet kunnen worden opgevangen op de kinderopvang, maar wel naar de spelinloop kunnen. We hebben nog nooit met zoveel verschillende partijen toegewerkt naar een doel waarbij we het kind centraal stellen. Impuls Kinderopvang is erg trots op de samenwerking en dankbaar dat we daar een onderdeel van mogen zijn.”

Wat zijn jullie toekomstplannen?

“We leren nu op een kleine schaal. We gaan wat we hebben geleerd in Slotervaart-Noord gebruiken voor andere wijken en buurten in Nieuw-West. Ons werk uitbreiden en de werkwijze structureel en duurzaam maken is iets wat we gaan doen. Buiten het systeem om.”

Wil je meer weten over dit initiatief of heb jij ook een verhaal om te delen?

Neem contact met ons op!