Veilige leefomgeving

Veilige leefomgeving

In Nieuw-West moeten kinderen veilig kunnen opgroeien, zowel binnenshuis als daarbuiten.

Je veilig voelen in je eigen huis en op straat is een belangrijke basis voor iedereen, dus ook voor alle bewoners in Nieuw-West. Bewoners ervaren onveiligheid door overlast en criminaliteit. Voldoende ogen op straat, door politie, handhaving en bijvoorbeeld jongerenwerkers is daarom belangrijk. Om huiselijk geweld terug te dringen, moet het eenvoudig zijn om hulp en ondersteuning te vragen en te krijgen. Een schone en straat versterkt het gevoel van veiligheid. Dus zetten we in op de aanpak van afvalproblematiek en verloedering. Ook de verbinding in de buurt is belangrijk, zodat bewonersgroepen niet alleen naast elkaar leven, maar ook met elkaar.